Projekt "Moniuszko 2019"

Z okazji Roku Moniuszkowskiego nasza placówka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających do dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Moniuszko 2019 – Promesa”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach którego w dniach 22-23 maja 2019 r. odbyły się polsko-niemieckie warsztaty muzyczno-taneczne dla dzieci, w trakcie których uczniowie naszej szkoły i Szkoły Baletowej we Frankfurcie nad Odrą zapoznali się z życiem i twórczością Stanisława Moniuszki oraz przygotowywali poszczególne utwory instrumentalne i wokalne a także tańce i sceny z oper tego kompozytora. Ponadto 29 marca 2019 r. podczas uroczystości 25-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Słubicach zostały wykonane pieśni Stanisława Moniuszko na chór i orkiestrę.

Projekt zakończy się występem dzieci w Sali Koncertowej im. C. Ph. E. Bacha we Frankfurcie nad Odrą podczas Dni Otwartych, które zaplanowane są na 15 września 2019 r. Podczas finałowego koncertu wykonana zostanie m.in. scena lania wosku ze " Strasznego Dworu" Moniuszki, w której wspólnie z dziećmi śpiewającymi z chóru wystąpi czworo solistów (sopran, alt, tenor, bas). Część utworów wykonanych zostanie z towarzyszeniem Frankfurckiej Orkiestry Brandenburskiej (Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt/Oder).

19 06 27 moniuszko plakat